© 2019 Ditt Uttrykk

Med Asko Sarkola

"Flykt mot Norr" av K. Mann, Lilla Teatern Helsinki. Regi: Bandler/Rantala. Foto: Klemalä