top of page
Velkommen til fagblogg
Spill video

For deg som ønsker å bli bedre til å formidle et budskap og oppleve større trygghet foran dine tilhørere online og i fysisk lokasjon 

Vi henter prinsipper

fra skuespillerfaget,

retorikk, dramaturgi 

og forskning 

Du vil lære mer om

nonverbal kommunikasjon,

pust, stemmebruk og kroppsspråk, slik at du kan forsterke ditt uttrykk  

Om fagbloggen

Foto: Hilde Malme

bottom of page