top of page

TRENING I GRUPPE ONLINE OG I FYSISK LOKASJON

 

Vi spesial tilpasser opplegg for ledergrupper og medarbeidere. Gruppetrening gir muligheten til å lære gjennom å observere og gi hverandre tilbakemeldinger. En kursrekke på 2 – 3 økter gir deltagerne optimalt utbytte. Alle får fokuspunkt å jobbe videre med fra gang til gang og kan følge hverandres utvikling. Det gir et godt grunnlag for å støtte hverandre på veien videre. 

"Jeg er så takknemlig for å ha fått muligheten til å delta på Unni Kristins kurs sammen med staben på Oslo Fotokunstskole. Det har vært lærerikt, modig, overraskende, nært, sårbart og tillitsfullt. En fin måte å få mange nye pedagogiske verktøy med inn i undervisningen. Vi har også som stab lært å kjenne hverandre på en helt ny måte. Jeg er kjempefornøyd med kurset og ønsker at Unni Kristin kommer tilbake til oss på et senere tidspunkt".

 

                                                                                  - Sabina Jacobsson, Hovedlærer film- og videokunstlinjen, Oslo Fotokunstskole

FORMIDLING ONLINE

Hvordan du kan etablere en god relasjon til den som lytter til deg når du snakker online. Hvordan du får best mulig kvalitet ved hjelp av lyd og lys. Det er overraskende enkelt å få et godt resultat når du vet hvordan du skal gå frem. Vi underviser grupper og en-til-en.

EN-TIL-EN


Individuelle konsultasjoner fra 1 times varighet. Du kan for eksempel få veiledning på en konkret presentasjon du skal holde i nær fremtid. Når vi jobber sammen over flere økter, kan vi gå mer i dybden og du vil få større endringer.

FOREDRAG


"Unni Kristin Skagestad holdt en glimrende forelesning i presentasjonsteknikk og retorikk på vårt årlige seminar i Skolelederforbundet i Oslo for ca. 100 deltagere. Vi hadde i forkant av seminaret kontaktet fire av skolelederne som fikk veiledning og tilbakemelding av Unni Kristin - samt at hele salen ble trukket med i diskusjonen. Deltagerne ga meget god og positiv tilbakemelding på foredraget og arbeidet med casene. Økten ble oppfattet som aktuell og at den omhandlet et tema som sjelden berøres i skolelederopplæringen, ikke minst å formidle krevende budskap i rollen som skoleleder på en klar og tydelig måte er en viktig kompetanse å inneha. Det krever kunnskap og trening!"

- Eva Kjøge, rektor ved Møllergata skole/styremedlem Skolelederforbundet Oslo

bottom of page