top of page

Nye forskningsstipend ERC


Professor II Johanna Olweus og professor Wojciech Jacek Miloch, Foto: UiO

Gratulerer med ERC Consolidator Grants til to forskere ved UiO, hvor jeg har hatt gleden av å bidra litt. Hvis du har lyst å lese, forteller de her kort hva de skal forske videre på.


Professor II Johanna Olweus, ved Det medisinske fakultet, UiO har fått grant til prosjketet: «Outsourcing cancer immunity to healthy donors».


«Dette en enorm anerkjennelse av arbeidet forskningsgruppen min har gjort og viser at det planlagte forskningsprosjektet vårt oppfattes som banebrytende, som er et av hovedkriteriene for å få ERC grant.


Til tross for at immunterapi har revolusjonert kreftbehandling i senere år, mangler en kurativ behandling for flertallet av pasienter som får kreft med spredning. I det planlagte forskningsprosjektet vil vi benytte mekanismen for avstøtning av transplantater, som skyldes en kraftig immunrespons, for å «avstøte» kreftceller. Vi har klare beviser i laboratoriet for at dette er mulig. Ved å overføre gener til pasientens egne immunceller som gjør dem i stand til å oppsøke kreftcellene og drepe dem, kan man forhåpentlig i framtiden kurere en del kreftformer like effektivt som immunsystemet kan kurere influensa,» forteller Olweus.


Professor Wojciech Jacek Miloch, ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO:

«I prosjektet “4DSpace: integrated study for space weather at high latitudes” fokuserer jeg på ionosfæren, dvs. det øverste laget av jordens atmosfære som er direkte koplet til verdensrommet. Vi skal bruke raketter, satellitter, avanserte numeriske modeller og statistiske studier med instrumenter i Arktis og Antarktis til å forstå rollen av høy-energetiske partikler fra solen for turbulens og ustabiliteter i den polare ionosfæren. Vi skal forske på hvordan de påvirker kopling mellom romplasma og jordens atmosfære, samt energi transport fra verdensrommet til jordens atmosfære. Med ny kunnskap om de fysiske prosessene vil vi fortsette med å utvikle modeller for romvær i de polare områdene og bidra til sikkerhet og robusthet av operasjoner med bruk av satellitt-basert navigasjonssystemer,» forteller Miloch.

For å lese hele artikkelen:


37 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page